Προδιαγραφές έναρξης
18
Feb

Προδιαγραφές ιδρύσεως & λειτουργίας φαρμακείου

προδιαγραφες φαρμακειουΠροδιαγραφές ιδρύσεως & λειτουργίας φαρμακείου

1. Το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και χορηγείται δια χειρός φαρμακοποιού.

2. Το φαρμακείο πρέπει να είναι ανεξάρτητο κατάστημα να διαθέτει επαρκή φυσικό, και τεχνητό φωτισμό, αερισμό, αποχέτευση, κλιματισμό και να είναι γενικά σύμφωνο προς τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ.

3. Το κατάστημα του φαρμακείου που δύναται να είναι και πολύωροφο, χωρίζεται στα εξής τμήματα :

α. Το φαρμακοπωλείο λειτουργεί στο ισόγειο του καταστήματος είναι χώρος κύριας χρήσεως και το ελάχιστο στο καθαρά εμβαδόν του πρέπει να είναι 30 τ.μ. όταν στο κατάστημα συστεγάζονται και λειτουργούν από 1 μέχρι 3 φαρμακεία. Για κάθε επιπλέον φαρμακείο, που συστεγάζεται στο κατάστημα, το εμβαδόν του φαρμακοπωλείου προσαυξάνεται κατά 5 τ.μ. Το φαρμακοπωλείο είναι ο χώρος εξυπηρέτησης του κοινού στο οποίο φυλάσσονται τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα μέσα στα ράφια και συρταριέρες. Στο φαρμακοπωλείο δύναται να λειτουργούν σε ξεχωριστές προθήκες ή σε άλλους χώρους του καταστήματος του φαρμακείου εκτός του φαρμακευτικού εργαστηρίου, τμήματα με τα επιτρεπόμενα να πωλούνται στο φαρμακείο είδη.

β. Το φαρμακοτεχνικό εργαστήριο, που το ελάχιστον εμβαδόν του πρέπει να είναι 10 τ.μ. και να αποτελεί ανεξάρτητο χώρο κύριας χρήσεως από λείες επιφάνειες καλώς φωτιζόμενο στο οποίο παρασκευάζονται τα φαρμακοτεχνικά σκευάσματα.

γ. Η αποθήκη, στην οποία φυλάσσονται όλα τα προιόντα που νομίμως διαθέτει το φαρμακείο και που πρέπει να είναι εμβαδού τουλάχιστον 5 τ.μ.

δ. H τουαλέτα πρέπει να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος υγειονομικού κανονισμού.

Το φαρμακοτεχνικό εργαστήριο δύναται να είναι και στο ανώγειο (εξώστη) με την προϋπόθεση όμως να αποτελεί ενιαίο κτίσμα με το ισόγειο, φαρμακοπωλείο με το οποίο θα επικοινωνεί με ευρεία κλίμακα η δε αποθήκη, και η τουαλέτα δύναται να είναι και στο υπόγειο του καταστήματος και σε περίπτωση πολυώροφου καταστήματος, σε κάποιο από τους ορόφους του.

Το φαρμακευτικό εργαστήριο δύναται να στεγάζεται και στο υπόγειο του φαρμακείου, με την προϋπόθεση ότι έχει εμβαδά τουλάχιστον 10 τ.μ., αποτελεί μ’ αυτό ενιαίο κτίσμα και επικοινωνεί μαζί του με ευρεία εσωτερική κλίμακα.

4. Το κατάστημα του φαρμακείου πρέπει να διαθέτει σύστημα ή επαρκή μέσα πυρασφάλειας και να προστατεύεται με ρολά ασφαλείας. Επίσης στην πρόσοψη αυτού πρέπει να υπάρχει θυρίδα ανάρτησης πινάκων εφημερευόντων και διανυκτερευόντων φαρμακείων με επαρκή φωτισμό και ειδική θυρίδα ασφαλείας εξυπηρετήσεως του κοινού μετά τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις.

5. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να καθορίζονται ειδικότερα η οργάνωση και ιδιαίτερα τα τεχνικά και επιστημονικά όργανα και τα έπιπλα που πρέπει να διαθέτει αυτό καθώς και τα πωλούμενα σε αυτό είδη. Μέχρι την έκδοση αυτών διατηρούνται σε ισχύ οι κείμενες σχετικές διατάξεις.