Φωτισμός νέας τεχνολογίας με led 2
15
Feb

New Technology Lighting With LED

New Technology Lighting With LED

New technology lighting In our times, where the cost of energy is constantly increasing, saving it is a must for all of us. LED, i.e the Light Emmiting Diode, belongs to a range of green energy products.

The LED was invented by Oleg Vladimirovich Losev in Russia in the 1920s, who noticed that the diodes used by radio receivers were producing light when electricity passed through them. Since then LEDs have found many applications, embedded in information or signboards, as an indication of the operation of electrical appliances, in lighters and lenses, indoors and outdoors.

The lamps are designed to emit a specific wavelength when current passes through them. So, depending on the construction and the wavelength to be transmitted, the different colors (i.e different wavelengths) are created white, yellow, blue, red, green…

Why use LED?

LED lamps achieve maximum brightness instantly. As soon as the electricity passes through the diodes, they light up without waiting to warm up like ordinary lamps.

The wide color range that they can deliver more efficiently and more reliably than ordinary lamps make them accessible to humans. They also allow for the mixing of colors, while also being flexible in controlling their lighting and lighting. Low power consumption Extended service life Quake-resistance Burn resistance They provide constant light without flickering, making them the best choice for 2 for people with photo-reactive disease.

Led lighting Led lamp They do not emit ultraviolet or infrared radiation, so they are also suitable for art exhibitions without causing damage to the exhibits.The technology of led lamps is 90% energy-light and 10% temperature. LED technology They do not emit high temperatures (<65 ° C). This reduces the burden and costs of operating air conditioners in the summer.They do not contain dangerous substances such as mercury, cadmium and lead.

Led spot INNOVO constructions has found that, based on its studies and projects, most owners prefer PL lamps, which cost around € 25. However, after the present research, it seems that with the use of PL LEDs and LEDs, although the cost of purchasing them is more expensive, in the long run consumers are winning.PL lamps have a shorter service life and higher power consumption than the other 2 lamps. Considering the 10-hour operation of a store’s 50 lamps in 6 business days, it can be seen from the charts below that the financial benefit of using LED lamps each year is 58% compared to PL and 31% compared to PL LED.

Of course, it cannot go unnoticed that PL lamps will have a little more than 3.2 years of life with these consumption hours while PL LEDs and LEDs will have approximately 16 years. In a 15-year period a consumer’s profit will reach € 8,451 with the replacement of PL lamps with LEDs. Adding to this the amount of € 4,000 for various wear, ballast, lamp replacement, the total profit is 67% and stands at € 1,2451.

  • Δεν εκπέμπουν υπεριώδη ή υπέρυθρη ακτινοβολία, οπότε είναι κατάλληλα και για εκθέσεις τέχνης χωρίς να προκαλούν βλάβες στα εκθέματα.
  • Η τεχνολογία των λαμπτήρων led είναι 90% ενέργεια-φως και 10% θερμοκρασία.Τεχνολογίας Με LED
  • Δεν εκπέμπουν υψηλές θερμοκρασίες (<65οC). Έτσι μειώνουν το φόρτο και το κόστος λειτουργίας των κλιματιστικών το καλοκαίρι.
  • Δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, όπως υδράργυρο, κάδμιο και μόλυβδο.