Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων
04
Aug

ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Β δράση

ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Β δράση

Το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ (Β δράση), αφορά υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους πιο πάνω αναφερόμενους τομείς, αλλά και σε όλες εκείνες τις επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ (Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας) πριν την υποβολή του επενδυτικού φακέλου.

Ο συνολικός σε επίπεδο χώρας προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 456.000.000 ευρώ δημόσια δαπάνη και από αυτά το ποσό των 130.500.000,00 ευρώ διατίθεται για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής.

Η συνοπτική εικόνα των επιλέξιμων επιχειρήσεων έχει ως εξής:

 1. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Αφορά το σύνολο των μεταποιητικών επιχειρήσεων, εκτός κάποιων εξαιρέσεων και κυρίως την πρώτη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων. Από την μεταποίηση δηλαδή της βιομηχανία τροφίμων επιλέξιμοι ΚΑΔ είναι οι εξής: 10.52 Παραγωγή παγωτών, 10.71 Αρτοποιία• παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, 10.72 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων• παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής, 10.73 Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων, 10.82 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών, 10.85 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών, 10.86 Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών, 10.89 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής, 11.01 Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών, 11.05 Ζυθοποιία, 11.07 Παραγωγή αναψυκτικών• παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών.
 2.  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Αφορά τις ακόλουθες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα. Ξενοδοχεία κλασικού τύπου, κατηγορίας 1, 2 και 3 αστέρων, δυναμικότητας μέχρι 100 κλίνες. Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, κατηγορίας 1, 2 και 3 αστέρων, δυναμικότητας μέχρι 100 κλίνες. Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια , Ε, Δ και Γ τάξης, δυναμικότητας μέχρι 100 κλίνες. Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και μικτής μορφής ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, όλων των κατηγοριών κλειδιών. Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες. Τουριστικές επαύλεις.
 3.  ΕΜΠΟΡΙΟ και ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μόνον στο χονδρικό εμπόριο, καθώς επίσης και σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων του τομέα παροχής υπηρεσιών.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ αναλυτικά αναφέρονται στο τροποποιημένο παράρτημα ΙΙ της προκήρυξης της Δράσης που επισυνάπτεται.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε προτεινόμενης επένδυσης, μπορεί να κυμαίνεται:

 • από 30.000 έως 300.000 € για τους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού
 •  από 20.000 έως 100.000 € για τον τομέα Εμπόριο – Υπηρεσίες.

Τα ποσοστά επιχορήγησης για το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων της επικράτειας κυμαίνονται ανά Περιφέρεια από 40% μέχρι 60%. Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής ενισχύονται σε ποσοστό 50% επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, όταν το ποσοστό επιχορήγησης για τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις περιορίζεται στο ποσοστό του 40%.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 •  Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά Μέσα Επαγγελματικής Χρήσης
 • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Δικαιώματα τεχνογνωσίας
 • Λογισμικό
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 • Προβολή – Προώθηση
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25%)

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών για τις επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν την επένδυση στις Περιφέρειες Αττική, Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο, οι δαπάνες των οποίων υπάγονται στον Καν (ΕΚ) 1998/2006 (Κανονισμό Deminimis), ορίζεται η ημερομηνία Προκήρυξης του Προγράμματος (14 Ιανουαρίου 2013). Η υπαγωγή των δαπανών στο πιο πάνω Κανονισμό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει επιχορηγήσεις στο παρελθόν ή αναμένεται να λάβουν από προηγούμενα προγράμματα με πιστώσεις που χαρακτηρίζονται Deminimis δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τελευταία τριετία, δηλαδή από 1/1/2011 μέχρι σήμερα.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25.02.2013 και μέχρι τις 25.04.2013 στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Οι Φάκελοι Υποψηφιότητας πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ.

α) παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής,

β) την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

Επίσης οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μπορούν να κάνουν χρήση και άλλων χρηματοοικονομικών εργαλείων του ΕΣΠΑ όπως αυτών της ΕΤΕΑΝ, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και του προγράμματος JEREMIE, τα οποία διατίθενται μέσω των Τραπεζών.

Από το συγκεκριμένο επιχορηγούμενο πρόγραμμα εξαιρούνται οι κλάδοι του λιανικού εμπορίου και η εστίαση, που μαζί με επιχειρήσεις του τομέα της πρώτης μεταποίησης γεωργικών προϊόντων θα συμπεριληφθούν σε ειδικό πρόγραμμα που ετοιμάζεται και θα προκηρυχθεί, σύμφωνα με πηγές του αρμόδιου Υπουργείου, σύντομα.

Σημαντικά στοιχεία διαφοροποίησης από το προηγούμενο πρόγραμμα (Α δράση):

 1. Προβλέπεται η προμήθεια Μεταφορικών Μέσων (επαγγελματικής χρήσης)
 2. Προβλέπονται ως επιλέξιμες οι λειτουργικές δαπάνες όταν αφορούν νέες & υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό ενίσχυσης 25%)
 3. Χορήγηση προκαταβολής για το 100% της δημόσιας επιχορήγησης με την προσκόμιση τραπεζικής εγγυητικής επιστολής.
 4. Δεν απαιτείται τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής
 5. Το ύψος του προϋπολογισμού της επένδυσης, δεν είναι εξαρτημένο από τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 10 ΜΑΪΟΥ 2013