Επιδότηση επίπλωσης ιατρείου
20
Jul

ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΑΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 40%-100%

Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικών υποβολών στις 30/9/2011

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενθάρρυνση επιχειρηματικών προτάσεων με τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Καινοτομία
  • Υψηλή ποιότητα επιχειρηματικής ομάδας (Παραγωγικές δεξιότητες, επιχειρηματικό ταλέντο, υψηλό και κατάλληλο μορφωτικό επίπεδο, εμπειρία και γνώση του αντικειμένου κλπ.)
  • Ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών ή/και διαδικασιών πράσινης ανάπτυξης ή / και υψηλών προοπτικών ζήτησης από την εγχώρια ή / και διεθνή αγορά
  • Δημιουργία απασχόλησης σε θέσεις υψηλής έντασης γνώσης
  • Αξιοποίηση αποτελεσμάτων συνεργασίας με ερευνητικά ή ακαδημαϊκά ιδρύματα ή/και επιχειρηματικούς εταίρους
  • Ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων/υπηρεσιών σημαντικά ή τελείως διαφοροποιημένων των υφιστάμενων βασικών προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλότερη προστιθέμενη αξία • Εμπορική διάθεση νέων προϊόντων ή υπηρεσιών
  • Δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων από γυναίκες επιχειρηματίες με την προϋπόθεση ότι τα επιχειρηματικά σχέδια αφορούν επιχειρήσεις στις οποίες μία ή περισσότερες γυναίκες είναι κάτοχοι του 51% του κεφαλαίου της επιχείρησης και οι επιχειρήσεις διευθύνονται από γυναίκα
  • Βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται
  • Είσοδο σε νέες αγορές ή αναπτυσσόμενες αγορές θετικών προοπτικών
  • Ενίσχυση ανταγωνιστικής θέσης σε διεθνείς αγορές