Επαγγελματικός εξοπλισμός εστίασης από την INNOVO Constructions

Στους χώρους μαζικής εστίασης περιλαμβάνονται όλα τα καταστήματα που προσφέρουν γεύματα με κάθε είδος τροφίμων και ποτών. Βασική προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία της επιχείρησης είναι ο σχεδιασμός και ο επαγγελματικός του εξοπλισμός. Ο επαγγελματικός εξοπλισμός εστίασης πρέπει να είναι απαλλαγμένος από εστίες ρύπων και με τέτοια διάταξη ώστε να τηρεί τους κανόνες ορθής υγιεινής. Η διαμόρφωση του χώρου και ο εξοπλισμός του πρέπει να εγγυούνται την ασφάλεια των γευμάτων και ταυτόχρονα να ευνοούν την ανεμπόδιστη εργασία του προσωπικού.

Products and Equipment

Top quality products and equipment of business premises for Greece and abroad.

Showing the single result

Design is the most important part of the process of building a dining space. Quality and aesthetics are the required criteria for the right choice of professional catering equipment. Experience in designing these businesses is the key to avoiding problems in the future.

When designing professional catering equipment, it is necessary to take into account the requirements of the legislation, the ergonomics of the space, the size and style of the business, the business vision, the kitchen equipment and the type of catering space.

Professional catering equipment includes refrigerators, storage and product display areas, service counters and built-in machines, all designed exclusively for each store. At Innovo we know that professional catering equipment is a complex puzzle that we know how to solve with seriousness and responsibility.

Let’s design your own professional equipment together.