Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης
21
Jun

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Ιατρών

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Ιατρών

Προκήρυξη Β’ Κύκλου Προγράμματος Πτυχιούχων Ιατρών (επιλέξιμες το σύνολο των ειδικοτήτων εκτός του φαρμακοποιού)

Δικαιούχοι Προγράμματος

  • Άνεργοι, με κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ, μισθωτοί ανεξαρτήτου καθεστώτος απασχόλησης, υφιστάμενοι επιχειρηματίες που σκοπεύουν να ιδρύσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.
  • Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες

Οι δαπάνες που αποτελούν επιλέξιμες για το Πρόγραμμα είναι:

  1. Ενοίκια επαγγελματικού χώρου, καθώς και το σύνολο των δαπανών ΔΕΚΟ.
  2. Αμοιβές λογιστή, νομικού, συμβούλου επιχορήγησης σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα.)
  3. Διαφήμιση, προβολή, προώθηση
  4. Αναλώσιμα (άμεσα συνδεδεμένα με τη ειδικότητα του ιατρού)
  5. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (ΕΦΚΑ)
  6. Κάλυψη κόστους μισθοδοσίας (καθαρές αποδοχές + ΙΚΑ)
  7. Προμήθεια ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού.
  8. Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου (κτιριακές παρεμβάσεις).

Προϋπολογισμός Έργων + Επιχορήγηση
Τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να κυμαίνονται από 5.000€ έως 25.000€ και το ποσοστό επιδότησης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης.

Περίοδοι Υποβολής
Η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων χωρίζεται 3 διαφορετικές περιόδους ως κάτωθι:

1η περίοδος υποβολής: Από 05.07.2017 έως 09.08.2017

2η περίοδος υποβολής: Από 06.09.2017 έως 11.10.2017

3η περίοδος υποβολής: Από 08.11.2017 έως 13.12.2017

Παρέχεται δωρεάν προαξιολόγηση – προβαθμολόγηση του επενδυτικού σχεδίου για τον προσδιορισμό της βαθμολογίας του.
Πληροφορίες
2109717925

Email: info@innovo.gr

Υπεύθυνος Προγράμματος: Κοντομέρκος Θεόδωρος