Το φαρμακείο μου έχει ανάγκη από ανακαίνιση
21
Sep

What signs indicate that my pharmacy needs renovation?

What signs indicate that my pharmacy needs renovation?

You have probably wondered if your pharmacy needs renovation. The disconnection of the pharmacist from traditional occupations and the emergence of his diagnostic and consulting role make it imperative that new relationships of trust and safety be formed in the pharmacist – client relationship. This customer-oriented shift affects consumer psychology, ranging from the exterior and showcase, to the interior and specially designed hallways, which will automatically direct it to the product he/she is looking for and to the service counter. But what are the signs that lead to the final decision of the renovation?

Stagnation of sales with continuous turnover decline. Many consider refurbishing a pharmacy as an unnecessary expense, especially during a difficult financial period. But upgrading the site also renews the interest of the purchasing public. According to evaluations and studies, such a business move improves the commercial performance of the pharmacy and directly increases the business profits.

Increased competitiveness in the region. The existence of many pharmacies in a neighborhood divide the public. A new pharmacy with an identity and a renewed style arouses the curiosity of passers-by and encourages people from faraway areas to visit it. Because the new space will inspire them, because the feeling of optimism will overpower them. Differentiation from neighboring pharmacies will trigger an upward trend.

Indifferent old window showcase. If the passersby go outside the pharmacy without even a glance at the window, then the bell of change rings.
The deterioration of constructions and furniture. In addition to the aesthetic effect, wear-and-tear also affects the hygiene of the area. The pharmacist’s concern for the material world makes sense in his interest in serving the public so that he is satisfied and satisfied.

Rapid increase in products without enough showcases. Saving more space may require renovating the pharmacy or simply incorporating new pharmacy furniture into existing compositions. Of course, the way and the categorization of the products must be taken into consideration. Disorder and disorganization create confusion and disgust for the customer.

Need to modernize the space in accordance with new fashion trends. The lack of proper infrastructure in electro-mechanics and the old organization of the space does not allow the modern business to function. The evolution of technology requires the integration of new systems and techniques (e.g lighting, new drawers, robotic equipment) to facilitate the pharmacist and make products better.

Cold atmosphere and impersonal environment. The anthropocentric nature of the modern pharmacy necessitates a warm and friendly atmosphere to extend the client’s stay in the pharmacy as long as possible. The pharmacy no longer has only medicines, but health, beauty and wellness products and services.

The lack of marketability of the sales area. Customer communication with the products is achieved by various techniques. Merchandising starts with the design process and ends with the placement of the graphic design of the space. It is a creative and effective way of impressing products into the memory of the consumer so that they can be recalled for a long time. Attracting the customer’s interest guides him to make the purchase decision in the shortest time possible, thereby increasing the sales process.

The time that has passed since the last renovation. Every five years the trends of the season change so there is a need to renew the space, partially or completely. A space that is adapted shows that it is alive, active and following developments, aesthetic, scientific and technological. A pharmacy renovation and construction can be complete, extensive, or partial. It can be done for aesthetic or functional reasons. Whatever it is, it gives new air to the space and improves the business’s business. Innovo Constructions is at the forefront of developments and with experience and know-how combines high aesthetics with the functionality and needs of the pharmacist for a unique original result.
Renovation

Μια ανακαίνιση και κατασκευή φαρμακείου μπορεί να είναι ολική, εκτεταμένη ή μερική. Μπορεί να γίνει για αισθητικούς ή λειτουργικούς λόγους. Όποια κι αν είναι, δίνει νέο αέρα στον χώρο και βελτιώνει την εμπορικότητα της επιχείρησης. Η Innovo Constructions βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων και έχοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία συνδυάζει την υψηλή αισθητική με την λειτουργικότητα και τις ανάγκες του φαρμακοποιού για ένα ξεχωριστό πρωτότυπο αποτέλεσμα..